HJÄRTSTARTARE & HLR

Fakta om hjärtstartare & hjärt och lungräddning

Rädda liv

Hjärtstartare och hjärt- och lungräddning (HLR) är de två åtgärder som kan hjälpa till att rädda livet på en person som drabbats av hjärtstopp.

För att öka chansen att rädda livet och minska risken för permanenta skador på den som drabbats av hjärtstopp är det viktigt att följande åtgärder sätts in så snabbt som möjligt.
Du kan alltid genomföra steg 1 och 2.
Finns tillgång till hjärtstartare kan du även hjälpa till med steg 3.

1. Larma
Det första du ska göra är att larma för att få hjälp. Ring 112 och försök sedan få hjälp av de i din närhet. (Är ni minst två personer kan den ena direkt påbörja steg 2, HLR medan den andra ringer 112).

2. Hjärt- och lungräddning, HLR
HLR är främst till för att syresätta blodet och därigenom hålla den drabbade personen vid liv eller för att minska risken för skador på hjärnan. (Läs hur HLR går till). Om det finns direkt tillgång till en hjärtstartare kan den användas direkt (HLR kommer ändå att användas under tiden du använder hjärtstartaren).

3. Starta hjärtat
Om det finns tillgång till hjärtstartare ska du använda den så snabbt som möjligt, annars fortsätter du med HLR tills ambulans eller annan räddningspersonal med tillgång till hjärtstartare kommer till platsen.
(Läs om hur du använder hjärtstartare)

4. Medicinsk behandling
Utförs t.ex. av ambulanspersonalen eller vårdpersonal på sjukhus. Det kan handla om att intubera personen för att hålla andningsvägarna fria eller för att ge läkemedel för stabilisering.

5. Vård efter hjärtstopp
Genomförs på sjukhus på intensivvårdsavdelningen. Det finns flera olika åtgärder med syfte att minska riskerna för hjärnskador och för att säkerställa blodcirkulattionen och syresättningen.

Desto snabbare åtgärder desto större chans att den som drabbas av hjärtstopp överlever utan bestående skador.

Det är därför bra om du memorerar de första tre stegen och även läser på om hur du gör HLR och använder en hjärtstartare.

Det kan vara bra om du även visualiserar förloppet och tänker igenom hur du ska handla några gånger redan nu. Då är du även mentalt förberedd att agera snabbt och korrekt om du skulle hamna i en situation där någon fått hjärtstopp.


De tre viktiga stegen att komma i håg:

1. Ring 112
Försök även hitta andra personer som kan hjälpa till

2. Starta Hjärt- och lungräddning
Nödvändigt för att syresätta blodet på den som är drabbade.

3. Använd hjärtstartare
Finns det en hjärtstartare på plats använd den direkt och hoppa över steg två. Annars fortsätt med steg 2 tills ambulans anländer.

Utbilda dig

När det gäller hjärt och lungräddning rekommenderar jag att du deltar i en utbildning om chansen ges. Om du driver företag, ge dina anställda en utbildning!

Hjärtstartare kräver egentligen ingen utbildning men det kan ändå vara bra att du går en utbildning i just hjärtstartare som du själv skaffar (om det är hem eller till ett företag).

Varje sekund räknas. Kan du alla moment utan och innan är det mycket värt.

Varför är det bråttom?

Hjärtstopp innebär i bland att hjärtat helt slutat slå men oftast beror det på hjärtflimmer (eller kammarflimmer/ventrikelflimmmer som det mer korrekt heter). Det som händer är att hjärtat direkt slutar att pumpa blod.

Utan syresatt blod tar hjärnan snabbt skada. Om inga insatser görs inom ett par minuter är chansen att överleva minimal.

Startar man direkt med hjärt- och lungräddning eller hjärtstartare är istället chanserna goda att personen ska överleva.