HJÄRTSTARTARE & HLR

Fakta om hjärtstartare & hjärt och lungräddning

HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING (HLR)

Hjärt och lungräddning förkortas HLR och är en metod där man arbetar med inblåsningar och bröstkompressioner. Syftet är att försöka få i gång hjärtrytmen och andningen på den som drabbas av hjärtstop samtidigt som man även ser till att syresätta blodet.

Det är svårt att få igång härtat med enbart HLR och därför behöver man oftast även defibirillera (ge strömstötar). Till det behövs en halv- eller helautomatisk hjärtstartare (de är utformade för att alla ska kunna använda den) eller en manuell variant (kallas oftast för defibrillator och används av utbildad sjukvårds- ambulanspersonal). Läs mer om hjärtstartare.

Oavsett om det finns tillgång till en hjärtstartare eller inte är det viktigt att utföra HLR. Genom att syresätta blodet går det att hålla en person vid liv i upp till 20 minuter tills ambulans anländer.

Det är viktigt att snabbt komma i gång med HLR då det avsevärt ökar chansen för att den som drabbas av hjärtstopp överlever utan permanenta skador.

Om någon i din närhet drabbas av hjärtstopp ska du börja att ringa 112 och försök även ta hjälp av andra människor. HLR kan vara ganska krävande så det är bra om man kan bytas av. Finns det personer direkt i närheten som kan hjälpa till, be dem ringa 112 medan du sätter i gång med hjärt- och lungräddningen. Innan du sätter i gång. Kontroller att ni är på en säkerplats. Om den drabbade t.ex. ligger mitt på en trafikerad väg eller i någon annan farlig situation, försök flytta er till en säker plats.

Innan du ger hjärt- och lungräddning, HLR:

1. Kontrollera om den drabbade är vid medvetande
Är den drabbade medveten? Prova t.ex. att skaka personen lätt i axlarna.
Är denne inte vid medvetande ska du kontrollera andningen.

2. Kontrollera andningen
Se till att öppna andningsvägarna. Sätt dig bredvid personens huvud. Lägg ena handen på pannan och böj sedan huvudet bakåt genom att lyfta hakan med den andra handens pek- och långfinger som du sätter på hakspetsen.
Studera om bröstkorgen höjer och sänker sig. Lyssna och känn efter om du kan upptäcka om personern verkar andas normalt med jämna andetag. Oregelbundna andetag med långa mellanrum eller enstaka djupa suckande andetag kan förekomma vid hjärtstopp.
Observera, det är viktigt att komma i gång snabbt. Om du inte kan upptäcka om personen andas inom ca: 10 sekunder utgå från att personen inte andas.

3 a) Om personen är medvetslös men andas normalt
Då ska du inte ge hjärt-och lungräddning, HLR. Lägg personen i stabilt sidoläge och böj huvudet bakåt för att hålla andningsvägarna öppna. Har du inte ringt 112 redan gör det och invänta ambulans. Kontrollera kontinuerligt att andningen är stabil. Skulle personen sluta andas sätt i gång med HLR

3 b) Om personen är medvetslös och inte andas normalt
Utgå från att det handlar om ett hjärtstopp och sätta i gång med hjärt- och lungräddning, här så snabbt som möjligt.

Så här ger du hjärt- och lungräddning, HLR till vuxna:

1. Personen ska ligga på rygg på ett hårt underlag. T.ex. på marken eller golvet. Ligger personen på en mjuka säng eller i en soffa försöka flytta denne till golvet.

2. Ställ dig på knä bredvid den drabbade. Sätt ena handens handlov mitt på bröstet mellan bröstvårtorna. Sätt den andra hande ovanpå. Tryck till bröstkorgen så den går ner mellan 4-6 cm (inte mer eller mindre) hårt och snabbt. Upprepa 30 ggr. ungefär mellan 1 till 2 ggr per sekund. Håll ett högt och jämt tempo. Kom i håg att släppa upp bröstkorgen ordentligt mellan varje tryck.

3. Efter 30 kompressioner ska du göra två inblåsninger
Öppna luftvägarna genom böja huvudet bakåt genom att lyfta hakspetsen med pek- och långfinger på den ena handen och med den andra handen på pannan. Kläm samtidigt i hop näram med tummen och pekfingret,
Ta ett normalt andetag. Sätt din mun mot den drabbades mun och blås sedan in luften långsamt och försiktigt tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Det här ska du göra två gånger.

4. Upprepa steg 2 och 3.
När du gjort 2 inblåsningar upprepar du 30 kompressioner och sen återigen 2 inblåsningar.
Det här upprepas tills personen börjar andas och vaknar upp eller tills sjukvårdspersonal/ambulans dyker upp eller tills någon kommer med en hjärtstartare. Det är ovanligt att man lyckas få i gång hjärtat med enbart HLR vid hjärtstopp men det kan hända och personen kan ha fått andra problem som lett till att andingen slutat.

5. Om du får tillgång till hjärtstartare
Sätt i gång hjärtstartaren och följ instruktionerna. (Du kommer även då att behöva göra HLR).
Är ni fler är det bra om en person kan sätta igång att starta upp hjärtstartare medan den andra fortsätter HLR.
Observera att när hjärtstartare startar kommer den att göra en analys, då är det viktigt att ingen rör personen då resultatet då kan bli felaktigt. Läs här om hur du använder hjärtstartare

Om du inte vill göra inblåsningar är det bättre att du ändå gör kompressioner än att du inte gör något alls. Då finns det en liten chans att hjärtat kommer i gång, men risk är stor om det tar tid att personen drabbas av syrebris.

HLR på barn:

Hjärt- och lungräddning på barn skiljer sig till viss del. Det beror till viss del på att barn sällan får hjärtstopp men däremot kan de drabbas av medvetslöshet och sluta andas. I grunden gäller samma sak som för vuxna (läs därför först igenom instruktionerna ovan).

Börja med att göra 5 inblåsningar. Ta inte mer luft än vad du har plats för i din egen mun. Små barn har små lungor. Varje inbåsning ska ta ca: 1 sekund.

Om barnet fortfarande inte visar några livstecken alls måste du ge kompressioner (se ovan) men du måste förstås ta det lite lungnare och inte komprimera lika hårt. Pressa ner bröstkorgen till ca: 1/3-dels djup. Du ska i övrigt göra precis som för vuxna. 2 inblåsningar och 30 kompressioner men du ska arbeta lite snabbare, runt 110 kompressioner per minut.

Om barnet däremot visar livstecken men inte andas normalt, fortsätt med ca: 20 inblåsningar per minut. tills andningen blir normal eller tills sjukvårspersonal/ambulans anländer. Om barnet skulle sluta visa livstecken under tiden övergår du till att arbeta med kompressioner. Gör då 2 inblåsningar och 30 kompressioner.

Här finns två filmer som visar hur du gör HLR på barn:

HLR för barn under 1 år
HLR för barn över 1 år

 

Tre viktiga steg:

1. Ring 112
2. Sätt i gång med HLR
3. Använd hjärtstartare

Gå HLR-Utbildning

Det är en sak att läsa på om hjärt- och lungräddning en annan sak är att vara med på riktigt när någon fått hjärtstopp. För att du ska vara mer förberedd finns det HLR-Utbildningar att gå. Många arbetsgivare erbjuder sina medarbetare den typen av utbildning.

Agera snabbt!

När någon drabbas av hjärtstopp är det bråttom. Desto snabbare du kan sätta i gång med hjärt- och lungräddning desto större är chansen att personen överlever. HLR syresätter blodet och gör att personen inte får syrebrist och kan överleva tills det finns tillgång till hjärtstartare.

Även om du ska agera snabbt, se först till att du eller någon annan ringer 112. Om en person ringer och den andra sätter i gång med HLR sparar man tid.